På grunn av det tørre og varme sommerværet, i kombinasjon med økt vannforbruk etter fellesferien, ber Orkdal kommune samtlige abonnenter nå om å redusere vannforbruket, skriver Orkdal kommune på sine hjemmesider.

- Drikkevannskapasiteten er mindre enn vanlig, og derfor innfører vi restriksjoner med umiddelbar virkning, sier avdelingsingeniør John Ivar Reitan, som viser til bestemmelsene i abonnementsvilkårene for vann og avløp, punkt 3.8:

"Abonnenten forplikter seg til ikke å sløse med vann. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner også innføre andre restriksjoner. Eventuelle restriksjoner som kommunen finner det nødvendig å gjennomføre under vannmangel eller når andre forhold krever det, gir ikke rett til å kreve erstatning eller prisavslag."