Avlyser 2. divisjon som nasjonal serie: - Det begynner å bli alvor