To nedlagte skoler skal huse inntil 150 asylsøkere