Folkemøte om stengt bru: 4000 ekstra biler skal inn på det lokale vegnettet

foto