Fem elever har byttet skole og to andre har søkt seg bort - nå kan det bli fortgang på brakkeskole

foto