Det ble et ensomt årsmøte da bare styrelederen møtte opp

foto