Det har kommunestyret vedtatt under behandlinga av saken om Reglement for godtgjørelse til kommunalt folkevalgte.

Dekker «alt»

I vedtaket heter det at vervet som ordfører i Snillfjord kommune fortsatt skal tilsvare 80 prosent stilling.

Godtgjørelse gjeldende fra 1. januar 2013 er 490 000 brutto pr år. Godtgjørelsen dekker all kommunal virksomhet som vervet medfører, herunder nødvendig kontortid, møter i formannskap, kommunestyret, styreverv, representasjon og andre oppdrag i egenskap av ordføreren.

Det heter videre at etter søknad kan ordføreren innvilges tre måneders ettergodtgjørelse. Søknaden forelegges kommunestyret. Ettergodtgjørelsen bortfaller ved inntreden i ny stilling.

Varaordførerens godtgjørelse fra 1. januar 2013 er satt til 31 000 brutto pr år og dekker representasjoner og oppdrag i egenskap av ordfører. Dette medbringer inntreden for ordfører under ferie eller sykdom i inntil fire uker.

Feil timing

For ordfører John Geir Stølan, betyr dette en lønnsvekst på ca 50 000 kroner. En komité oppnevnt av kommunestyret ønsker en slik lønnsvekst fordi ordførerlønna i Snillfjord ligger relativt betydelig bak det ordførerne i nabokommunene får utbetalt.

Da forslaget ble fremmet i vår, sa Stølan nei fordi han mente det var et dårlig signal ut til folket at ordføreren skal innvilge «seg selv» et slikt lønnshopp. Han mente i tillegg at timinga var feil. Stølan mener justering av ordførers godtgjørelse kun skal skje i forbindelse med budsjettbehandling.

Ønsker innfridd

Stølan er i dag mer bekvem med saken i og med at Snillfjord har fått på plass et budsjett i balanse, og der flere ønsker fra etatene er innfridd. Han ser også forholdet til ordførerne i nabokommunene med tanke på hvor «attraktivt» det vil være å stille som ordførerkandidat i Snillfjord.