Denne storfangsten er lensmannen veldig lite tilfreds med

foto