Torsdag 8. juni besøkte elever fra Orkdal vidaregåande skole utstillingen Body Worlds Vital på Vitenskapsmuseet i Trondheim. Dette er en utstilling som ønsker å lære de besøkende om menneskekroppen, og å øke bevisstheten rundt egen helse.

I utstillingen får man se ekte kropper og menneskelige organer, som viser hvordan god helse, dårlig helse og ulike livsstiler påvirker oss. De utstilte objektene er behandlet med en teknikk som kalles plastinering, som benyttes for preservering av kropper og organer både fra mennesker og dyr. Plastineringen stopper nedbrytningen av den døde kroppen, og resultatet er solide, luktfrie og anatomiske eksemplarer som brukes til vitenskapelige og medisinske formål. Kroppene i utstillingen kommer fra mennesker som frivillig har donert kroppen sin til utdanningsformål etter sin død.

Elevene fra Follo fikk en spennende opplevelse gjennom utstillingen. Det var lærerikt å se hvordan menneskekroppen er sammensatt og hvor mange deler som må samarbeide for at kroppen skal fungere som den skal. Mange elever syntes også det var en utfordrende utstilling, og kjente på ubehag rundt det å se ekte, døde kropper.

- Det er veldig spesielt, men også veldig fascinerende! var uttalelsen fra en av elevene.

Elevene fikk blant annet se hvordan lungene til en røyker ser ut, hvordan stress og sykdom kan påvirke hjertet og hvordan nervesystemet er bygget opp. Kanskje ga utstillingen også en mulighet til å reflektere rundt elevenes eget forhold til døden?