Overleverte dyster ulykkesstatistikk: - Dyrgrova må utbedres

foto