Klart for storinnrykk: Skiboks og partert gris på premielista

foto