Skal bygge anlegg for 400 millioner kroner på denne tomta: - Skisseprosjektet er ferdig

foto