128 km/t i 80-sonen: Fulgte ikke med på speedometeret