60 år i arbeidsfolks tjeneste: – Stor verdi for enkeltmennesket og storsamfunnet