Etter en drøy time raste det igjen ved fv. 65

Det andre raset har vasket ut jordmasse på nedsiden av veien, slik at stolpene som holder opp rekkverket har blitt eksponert. Foto: John J. Storholt