Etter en drøy time raste det igjen ved fv. 65

foto