Viser frem 100 år gamle gjenstander fra sjukehusets historie: - Stor historisk verdi