– Det er ikke ofte jeg blir ordlaus, men det ble jeg da jeg fikk denne nyheten