Det ble ingen avstemning i vannsaken: - Men jeg vet hva utfallet ville ha blitt