Det var forhold rundt tilbudsplikt i forbindelse med Orklas oppkjøp av Elkem som felte Finn Jebsen. Det viste seg nemlig at kjøpet av Elkem-aksjene utløste budplikt på svenske Sapa, noe som gir Orkla et utlegg på 1,8 milliarder kroner.

I gårsdagens ekstraordinære styremøte ble administrerende direktør Dag J. Opedal konstituert som konsernsjef.

Ligger fast

Halvor Stenstadvold er en av Orklas administrerende direktører. Han sitter også i styret i Løkken-selskapet Salvesen & Thams.

Fra flere hold har det den siste tiden vært uttrykt frykt for at Jebsens avgang kan føre til at Orkla splittes opp og at satsingen på industri bygges ned.

Stenstadvold forteller til ST at nettopp dette spørsmålet kom opp under gårsdagens pressekonferanse.

- Det spørsmålet fikk styrets formann, Johan Fr. Odfjell, i dag. Da presiserte han meget sterkt at Orklas strategi ligger fast - også når det gjelder industrisatsingen. Dette var han meget tydelig på.

Halvor Stenstadvold skjønner den uroen som er oppstått i vår region etter bråket i Orkla-ledelsen:

- Jeg forstår godt det engasjementet denne saken vekker i Meldal og Orkla. Men jeg forholder meg til styrets klare signaler om at dette ikke vil føre til noen endring i Orklas strategi og forhold til industrien.

Skjult agenda

Meldals ordfører mottok nyheten om Jebsens avgang med tungt hjerte i går.

- Dette er veldig synd fordi Finn Jebsen har jobbet i Orkla-ledelsen i mange år og han har levert varene i form av meget god avkastning til aksjonærene. Han har stått for en industritenkning som vi har følt oss komfortabel med.

Haugen antyder at her kan det ligge en skjult agenda:

- Årsaken til at han nå er kastet må være at her er det noen som ønsker å endre den strategien som har vært gjeldende så langt. En strategi som blant annet har gått ut på å ha en langsiktig verdiskaping og en tosidighet i strukturen i Orkla - med både industri og finans. Slik jeg oppfatter det, har Orkla vært en god eier for alle virksomhetene som har vært inne under denne paraplyen.

- Er Sapa-saken et påskudd for å bli kvitt Jebsen?

- Det er vanskelig å se det annerledes enn at dette med Sapa er noe som brukes for alt det er verdt, selv om det som har skjedd er kritikkverdig. Men fra mitt ståsted er det litt spesielt at han må gå på grunn av dette. Nå håper jeg virkelig at styret vil sørge for å få på plass en ledelse som kan videreføre den tenkningen som har vært rådende i Orkla. Men jeg er blitt veldig usikker etter det som har skjedd.

Les mer om saken i papiravisa onsdag 26. januar.

Arne L. Haugen er skuffet over at Orkla-direktør Finn Jebsen måtte gå.