Jevnt antall uføre, men denne kommunen skiller seg ut