Men permitteringer preger fortsatt arbeidsmarkedet