Oti-sentret skifter navn: – Tidspunktet er veldig riktig