Rev ned veiskilt: - De blir anmeldt for hærverket

foto