Eksplosjon i kraftverk: - Situasjonen er uoversiktlig

foto