Står mellom to alternativ: - Vi føler oss trygge på å få inn 50 millioner fra næringsliv

foto