Ansatte ønsket svar - spesielt ett spørsmål gikk igjen flere ganger