Har høy tillit til politiet, men føler seg mindre trygge på kveldstid