Har investert 15 millioner i splitter ny vaskehall og lager: - Nesten en dobling av arealet

foto