Posten tester droneleveranser: - Ønsker å utforske mulighetene som ligger i ny teknologi