Trist at kongen ikke kommer, men tror kongen er mer lei seg