Bilene skulle brukes til å lære politiet hvordan de skulle kjøre inn i et annet kjøretøy, med det formål å få det til å stanse.

— Det er en to år gammel instruks som sier hvordan dette skal foregå. I stedet for bare å lese om det, ønsker vi å kunne trene på det i praksis, sa kjøreinstruktør ved politiet i Trondhjem, Frode Tystad.

Han var ansvarlig for kurset, som het «forsettlig påkjørsel».

Kurset var kun for ferdigutdannet politi. Og en mandag i mai for ti år siden skulle metoden, som nesten aldri hadde vært prøvd før, testes på bilbanen på Bjørnli.

— Blir det en suksess og bilene holder, skal vi prøve å tilby dette til de som trenger det, sa Tystad.

Elevene hadde bygget om to vanlige personbiler som politiet hadde kjøpt inn og levert til ombygging. Elevene plasserte «rammer» på bilene, så de skulle tåle mindre sammenstøt. Bilen som hadde «rammen» foran skulle presse den bilen som hadde «ramme» bakpå til å stoppe.

Test

VG2 Industriteknologi sto for alt av stålarbeid, mens VG2 Kjøretøy hadde montert rammene. Airbagene var også fjernet, slik at den ikke skulle utløses under sammenstøtene.

— Det er beregnet at bilene skal tåle å krasje inn i hverandre i 40–50 km/t, sa Stig Å, lærer ved kjøretøylinja.

Han og Helge Løseth, lærer ved VG2 Industriteknologi, hadde testet bilene med noen forsikte sammenstøt for å se om rammene tålte det.

— Det ser ut til at de fungerte, sa Å.