Kongen kommer til Skaun for å se på tilbudet - nå vil Orkland gi sine unge det samme