Tviholder på vindkraft-ja: Ber regjeringen overkjøre kommunene

foto