Flytter tilbud til frivilligsentralen: - Helsepersonell er en knapphetsressurs

foto