- Vi har fått et tydelig signal om å redusere kostnadene

foto