Det sier Halvor Hektoen, som er president i Den norske veterinærforening. Han beklager forhandlingsbruddet dypt, men sier til ST at avstanden mellom tilbud og krav er så store at det nærmest vil være umulig å unngå konflikt før 1. februar. - Vi snakker ikke om streik, men at vi fra 1. februar står uten en avtale med staten om veterinærvakt på kveld og natt. Dermed vil ingen vakttelefoner være betjent, med de konsekvenser det får for dyreeierne, sier Hektoen. Bakgrunnen for konflikten er altså at veterinærene krever ei beredskapsgodtgjørelse på linje med andre yrkesgrupper med tilsvarende vaktordninger. Med dagens avtale har veterinærene ei vaktgodtgjørelse på 20 kroner timen, mens de nå krever nærmere 60 kroner. Tilbudet fra staten ved Landbruksdepartementet er på 30 kroner.

Ingen forhandlinger

Staten har ballen

Orienteringsmøte

God ordning