Vi har snakket litt med flyktningtjenesten i Orkdal kommune for å få et innblikk i hva jobben deres går ut på. For å få svar på våre spørsmål, tok vi kontakt med leder for flyktningtjenesten, Sylvia Botslangen og Astrid Lefstad Garberg, som er rådgiver.

Hvor mange personer jobber her?

- Vi er fem personer som jobber med forskjellige aktiviteter, sier Botslangen.

Hvilke tjenester tilbyr dere for å hjelpe flyktningene?

- Det er et stort spørsmål, men vi kan si litt om det. Vi har ansvar for bosetting og for introduksjonsprogram for dem som har rett og plikt til det. Disse får utarbeidet individuell plan for sin framtid med tanke på utdanning og jobb, sier lederen for flyktningtjenesten.

Hun sier det er mye mer de gjør, men det er dette som er hovedoppgavene.

- Når flyktningene kommer hit til Orkdal kommune, er det mye vi gjør for dem, men det kommer litt an på om de kommer fra asylmottak eller om de kommer som overføringsflyktninger gjennom FN.

Hvordan fordeler dere jobbene mellom dere?

- Vi har tre programrådgivere, hvor jeg er en av dem. I tillegg har vi en medarbeider som jobber miljørettet og Sylvia som fagleder, sier Garberg.

De snakker ofte sammen for å fordele og koordinere arbeidet slik at man får utført oppgavene på en effektiv måte.

Hva var grunnen til at flyktningtjenesten flyttet fra tjenestesenteret ved rådhuset til Rosenvik?

- Vi trengte bedre plass for de ansatte. I tillegg er det enklere for dem som mottar tjenester av oss. Det er mer tilrettelagt og praktisk her for alle parter, forklarer Garberg, som begrunner det med at kontoret nå ligger på bakkeplan.

Hva er de største utfordringene dere møter i jobben?

- Jeg mener den språklige utfordringen er størst. Derfor trenger vi ofte en tolk for å forstå hverandre. I tillegg har alle med seg sin «bagasje», i form av krigsopplevelser, traumer og frustrasjoner. Vi som jobber her vet jo veldig lite om den enkeltes bakgrunn. Det er ikke alltid så godt å vite hvordan vi skal snakke sammen, sier Botslangen.

Ofte blir det nødvendig å avklare både når det gjelder kulturforståelse og språklige barrierer.

- I tillegg er det viktig å avklare forventninger mellom flyktningene og programrådgiveren, sier Garberg, som har ansvar for mellom 25 og 30 flyktninger i Orkdal.

Sharif Wallo

Steinar Larsen