Det er nå hele 900.000 personer i Norge som har gått av med alderspensjon. Bare i løpet av de fem siste årene har antallet økt med 23 prosent her til lands. Det betyr at veksten i Skaun kommune, på 31,6 prosent, har vært enda større enn det igjen.

I Orkdal kommune har det vært en økning på 25,6 prosent i antall alderspensjonister, fra 2012 til 2017.

Les også: Skauns nye ungdomsskolerektor: - Jeg er ikke disponert for å synes at ting er vanskelige

-Kraftig økning

- Befolkningen over 67 år øker kraftig. Dette skyldes først og fremst at de største etterkrigskullene nå har passert 67 år, forklarer Ole Christian Lien, seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen i NAV.

- Det er også stadig flere som tar ut alderspensjonen før 67 år. Antall alderspensjonister i gruppen 62 til 66 år har blitt mer enn fordoblet fra mars 2012 til mars 2017, legger han til.

I tillegg øker også antall norske pensjonister i utlandet.

Les også: Dagfinn Bjerkestrand slutter som sokneprest

Store forskjeller

Statistikken fra NAV viser at utviklingen de siste fem årene har vært svært ulik fra sted til sted. På landsoversikten finner vi et markant skille mellom hele 54 prosent vekst i Hvaler kommune i Østfold, til under ti prosent vekst i 38 mindre kommuner spredt over hele landet. Om vi plasserer Hvaler øverst, så lander Skaun kommune oppe på 58. plass. Mens Orkdal er nummer 133.

- Hovedforklaringen til de geografiske ulikhetene er nok forskjeller i flyttemønstre, der kommunene med særlig sterk vekst i antall alderspensjonister trolig har hatt sterk tilflytting av eldre, og at det samtidig er få eldre som flytter fra disse kommunene, sier Lien.

Store forskjeller

I Sør-Trøndelag er det Skaun kommune som har hatt størst vekst, med nesten 32 prosent flere alderspensjonister de siste fem årene. Malvik følger så, med Klæbu på plassen etter det igjen. I andre enden finner vi Tydal kommune, der det ikke har vært økning i det hele tatt.

- Blant kommunene med lav vekst i antall alderspensjonister finner vi mange mindre kommuner som har en svak befolkningsutvikling generelt. Det er sannsynligvis få eldre som flytter til disse kommunene, sier Lien.

Tallene fra NAV viser at det ved inngangen til april i år var totalt 1.103 alderspensjonister bosatt i Skaun kommune, som er 265 flere enn for fem år siden. I Orkdal kommune er det 2.108 personer i denne gruppen nå, 430 flere enn i 2012. I tabellen vår kan du se oversikten fra alle kommunene i ST-området.