Den nye kommunen bestående av Hemne, Halsa og deler av Snillfjord, har tilbudt Torger Aarvaag, nåværende hemnerådmann, jobben som prosjektleder/rådmann i de nye kommunen.

- Det har vært en intern runde blant to aktuelle rådmenn. Det ble besluttet å gå for intern tilsetting. Jeg har fått tilbudet, og jeg er interessert. Vi skal ha en runde med noen avklaringer før den formelle tilsettinga skjer 19. juni, sier Aarvaag.

Stillinga innebærer å være prosjektleder for sammenslåingsprosessen fram mot 2020, og deretter rådmann i den nye kommunen.

Vil være med å lykkes

Det er fellesnemnda som har vedtatt å tilsette Aarvaag, som har vært rådmann i snart ti år.

- Hvorfor fristet det å bli rådmann i nykommunen?

- Jeg har vært med på dette siden starten, jeg har en karriere bak meg og en karrier foran meg. Jeg har vurdert litt fram og tilbake, og landet på at dette er en jobb jeg har lyst til å ta i mål og over i en ny kommune. Jeg vil være med på å lykkes med det. Det kommer til å bli en dugnad, men vi må ha en prosjektleder som trekker folk med slik at vi lykkes, sier Aarvaag.

Etter Stortingsvedtaket torsdag, ble det formelt vedtatt at Halsa kommune går over til Sør-Trøndelag, og at de tre kommunene Halsa, Hemne og en del av Snillfjord blir en ny storkommune etter 2020. Det som foreløpig er uavklart, er navnet på nykommunen.

Fjordland kommune?

- Har du noen ideer til navn på kommunen, Aarvaag?

- Det har vært spøkt med Fjordland, men det er jo allerede opptatt. Nei, jeg har ingen ideer. Dette er 100 prosent en politisk prosess, og jeg har ikke tenkt å beskjeftige meg med det, annet enn å støtte opp om politiske prosesser.

- Når blir navnet avgjort?

- Det er nedsatt en gruppe fra alle de tre kommunene, som skal se på navn og kommunevåpen. De har ikke kommet i gang ennå, men de er klare til å begynne. Vi har fått brev fra departementet om at det skal avholdes felles kommunestyremøte hvor navn skal drøftes før sommerferien, men vi får se om det blir før eller etter, sier han.

To Hemne-ledere

Aarvaag synes det var greit å få en offisiell avklaring på kommunereformen i Stortinget, slik alle formaliteter trer i kraft.

- Blant annet må en prosjektleder være på plass før vi kan ta tak i de store tingene. Samtidig skal jeg være rådmann i Hemne, og må dermed få ryddet litt plass rundt meg. Folk i alle kommunene skal delta, sier han.

Hemneordfører Odd Jarle Svanem er leder i fellesnemnda for nykommunen, og dermed er både politisk og administrativ leder fra Hemne.

- Dette skal diskuteres i neste møte, i forhold til om det er riktig å ha denne sammensetningen, sier Aarvaag.

I Orkland er prosjektleder/rådmann fra Orkdal (Ingvill Kvernmo) og leder i fellesnemnda fra Meldal (Are Hilstad).