Har brukt elleve millioner mindre enn budsjettert

foto