Feige lag mellom by og land i kampen om fagfolk

foto