Tre kommuner må si ja til 60-millionersprosjektet

Slik kan motorsportanlegget i Skaun bli. Foto Skaun motorsenter