2500 arbeidsplasser i Ustmarka: - Hvordan vil dette påvirke planene for ny E39-trasé?

foto