Har registrert 151 sikre ulveangrep - her ble den sist observert