Stig Ove varslet om glatt føre en time før vogntog veltet: - Bør være beredskap når vi får glatte veier