Odin-saken: Riksadvokaten opprettholder henleggelsen