Innbrudd på hytte: – TV, klær og en motorsag er borte