Stadig flere velger bort vanlig kistegravplass: Nå vil de ligge på minnelund