Sosialt samlingspunkt: — Inntektene fra julemarkedet går til barna