– Man kan ikke gå tilbake og sensurere andres verk og historie

foto